ماموریت ما

بیانیه ماموریت شرکت مشاهیر تجارت پارسیان

شناسایی و معرفی کالا و خدمات شرکتهای متوسط و کوچک به نقاط مختلف دنیا

ما تا کنون بیش از یکصد قرارداد تجاری موفق داشته ایم

چشم انداز شرکت

گسترش فعالیت های درون و برون مرزی بازرگانی و دستيابي به رتبه مناسب بین شرکتهای برتر تجاري در منطقه خاورميانه با موقعيت يك شركت سطح بين المللي در زمينه تجارت محصولات مختلف بازرگانی
گسترش مشارکت های بازرگانی و اقتصادی با بخش خصوصی و از جمله افزایش حجم معاملات از نظر وزنی و ارزشی ، افزایش تنوع محصولات ، توسعه منابع تامین کنندگان و کمک به پویایی و رشد روز افزون منابع انسانی، دانش و توانایی مالی شرکت ها با حفظ منافع بازرگانی.